Beca CJ d'Ambientació

L'objecte de la beca Carnet Jove d'AMBIENTACIÓ 2024 és promoure l’accés de les persones joves vinculades a l’àmbit de l’escenografia i el disseny d’interiors al sector televisiu.

Mitjançant aquesta beca, la persona beneficiària fa una estada de pràctiques a 3Cat per adquirir els coneixements que l’ajudaran, en el futur, a accedir a aquest àmbit professional.

La persona beneficiària de la beca farà tasques, entre d’altres, d’ajudant en la preparació i muntatge de l’ambientació de programes, donarà suport al disseny de l’escenografia, participarà en el disseny i l’ambientació d’esdeveniments i actes corporatius, donarà suport al magatzem d’attrezzo i mobiliari i assistirà al modelatge 3D i als platós virtuals.

L’estada té una durada de 880 hores, del setembre del 2024 al juliol del 2025, amb una distribució de quatre hores diàries de dilluns a divendres. Com a cas excepcional, la persona beneficiària ha de participar els caps de setmana en alguns esdeveniments si cal.

3Cat decideix els llocs o els programes més adients per fer-hi l'estada formativa en pràctiques. Aquesta estada es farà a les instal·lacions de 3Cat o al lloc concret on es faci l'activitat tutelada. La persona beneficiària pot sortir als crèdits dels programes en què hagi participat com a becària d'ambientació.

 

La beca té una dotació de 8.000 euros

Convocatòria tancada el dimarts 16 d'abril a les 14:00 h.

 

  1. Resolució Bases DOGC
  2. Resolució Bases DOGC modificació
  3. Resolució Convocatòria DOGC 
  4. Resum de les Bases de la Beca CJ d’Ambientació 
  5. Pla de Formació d’Ambientació

 

  DESCARREGA'T LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

  1. Qüestionari  
  2. Plànols*: 

 

*Preferiblement, la distribució dels espais no s'hauria de canviar. En el cas que es canviï l'estructura bàsica, s'hauran de justificar i raonar els motius. La distribució del mobiliari i altres elements d'ambientació i attrezzo, així com els acabats, textures i colors, són lliures.

 

 


 Perquè pugui servir-te d'inspiració aquí trobaràs els projecte de la persona becada en la darrera edició de les Beques Carnet Jove:

Pujar